Przejdź do treści

O Fundacji

Fundacja CorAdCor powstała z głębokiego przekonania, że serce stanowi centrum życia każdego człowieka. To tu skrywamy nasze najgłębsze uczucia, podejmujemy kluczowe decyzje i toczymy niewidoczne walki o lepszą przyszłość. Jednak nie wszyscy mają szczęście cieszyć się zdrowym i silnym sercem, zarówno w sensie fizycznym, psychicznym, jak i duchowym.

Wierzymy, że serce jest kluczem do zrozumienia drugiego człowieka, do budowania autentycznych relacji i do prawdziwej empatii. Dlatego też postanowiliśmy nazwać naszą fundację „CorAdCor”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „serce mówi do serca”.

Nasza misja

Wspieramy w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, a przede wszystkim wyposażamy w umiejętności radzenia sobie z nimi w przyszłości. 

Nasze działania

Fundacja CorAdCor podejmuje różnorodne inicjatywy, aby wspierać osoby zmagające się z trudnościami. Od początku działalności realizujemy projekt wydawniczy, sprzedając powieść fantasy pt. „Bunt” autorstwa ks. Tomasza Metelicy, założyciela naszej organizacji. W 2022 roku powołaliśmy do życia Legnickie Centrum Rodziny, w którego ramach wspieramy osoby zmagające się z problemami natury psychologicznej. 

Zrozumieć i pokonąć lęk

Komunikaty płynące wprost od młodzieży, wnioski płynące z obserwacji rzeczywistości, wyniki przeprowadzonych ankiet oraz opublikowane 5 listopada wyniki badań przeprowadzone przez Rzecznika Praw Dziecka mówią jasno: młodzież potrzebuje pilnej pomocy psychologicznej. Zaburzenia lękowe oraz wysoki poziom stresu fizycznego i psychicznego sprawiają, że zmagają się z poczuciem osamotnienia, mają trudności w zarządzaniu emocjami, zaniżone lub brak poczucia własnej wartości, mają trudności w relacjach, utrudnione efektywne uczenie się. W konsekwencji coraz częściej cierpią na depresję oraz podejmują próby samobójcze. W ramach działalności Fundacji realizujemy autorski program wspierania młodzieży „Zrozumieć i pokonać lęk”.

Verified by MonsterInsights