Przejdź do treści

Inspiracja

Cor ad cor - serce do serca

Wszyscy przychodząc na ten świat mamy do przebycia niepowtarzalną drogę, ambitne cele do zrealizowania i osobiste powołanie do spełnienia. Życie jest bezcennym darem, ponieważ każdy człowiek opowiada własną historię, której nikt inny wcześniej nie posiadał ani też później nie zdoła powtórzyć. Co więcej, tej prawdy o nas nie da się zamknąć w zwykłych słowach, gdyż język gubi się w ilości pojęć i łamie tam, gdzie próbuje się opisać i uchwyć ten fenomen wyjątkowości. 

A zatem jak opowiedzieć drugiemu człowiekowi swoje życie? Jak mówić, żeby być zrozumianym? Jak dotrzeć z tym, co jest najważniejsze?

Żyjemy współcześnie w świecie, którego nie znały wcześniejsze epoki ani ludzie, którzy byli przed nami. Z jednej strony mamy dostęp do ogromnej ilości informacji, coraz rozleglejszej wiedzy i pogłębionej znajomości ludzkiej natury, a z drugiej jesteśmy coraz bardziej zagubieni, samotni i pozbawieni sensu życia.

Okazuje się, że w tym gąszczu zamętu coraz trudniej znajdujemy słowa i doświadczenia, które mogą nam pomóc odnaleźć się w rzeczywistości, której nie rozumiemy i która zdaje się nie rozumieć nas z naszymi problemami. Dlatego coraz bardziej potrzebna jest przestrzeń, w której ludzkie serce może mówić, będąc wysłuchanym oraz w której może usłyszeć, że prawda o nim to przede wszystkim słowa nadziei.

W tym kontekście powstała Fundacja CorAdCor. Była to na początku inicjatywa osób, które zdecydowały się przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi – małemu Kamilowi. Bo choć urodził się z połową serca pokazał nam, co znaczy chęć do życia. To zainspirowało także naszą nazwę Cor ad cor – serce do serca. Mając do dyspozycji książkę autorstwa naszego fundatora zdecydowaliśmy się wejść w rolę wydawnictwa, aby pozyskane środki przeznaczyć na pomoc naszemu podopiecznemu. Po jakimś czasie okazało się, że obudzony potencjał przyciąga nowe osoby chcące się zaangażować w działania Fundacji. Tak właśnie rozpoczęły się kolejne inicjatywy, m.in.: Legnickie Centrum Rodziny, Wakacyjny Obóz Umiejętności i wiele innych. 

Cały czas towarzyszy nam refleksja: jak wiele osób, szczególnie młodych, żyje wokół nas jedynie z „połową serca”? Jak wiele serc nie może mówić, ponieważ nie otrzymały wsparcia i pomocy? I nie chodzi tylko o kwestie medyczne, ale także edukacyjne, społeczne czy duchowe. Jak wiele pięknych i wspaniałych serc nie jest zdolnych odkryć swego niepowtarzalnego głosu z powodu różnych ograniczeń: życiowych zranień, złej sytuacji rodzinnej czy trudnego środowiska, na które często człowiek nie ma się żadnego wpływu? Jak wiele osób żyje dzisiaj w poczuciu samotności i lęku, z którymi nie potrafią sobie poradzić?

Widzimy naszą misję w działaniach zapewniających pomoc tym wszystkim, których serca zostały rozdarte,  podzielone i poranione. Chcemy dążyć w naszej pracy, aby każde serce potrafiło na nowo mówić do serca!

Verified by MonsterInsights